ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

1. Όροι

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση από το Vigilstreet.com, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του ιστότοπου και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμφωνία με τυχόν ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Χρήση Άδειας Χρήσης

Χορηγείται άδεια για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου του υλικού στον Ιστότοπο της Vigil για προσωπική, μη εμπορική μεταβατική προβολή μόνο. Πρόκειται για τη χορήγηση άδειας, όχι για μεταβίβαση τίτλου, και βάσει αυτής της άδειας δεν επιτρέπεται:

  • να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά.
  • χρήση των υλικών για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή·
  • Προσπαθήστε να αναθεωρήσετε οποιοδήποτε λογισμικό που περιέχεται στον ιστότοπο της Vigil.
  • αφαιρέστε τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις από το υλικό. ή
  • μεταφορά των υλικών σε άλλο άτομο ή «καθρέφτισμα» των υλικών σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.

Αυτό θα επιτρέψει στο Vigil να τερματίσει σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς. Μετά τον τερματισμό, το δικαίωμα προβολής σας θα τερματιστεί επίσης και θα πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέν υλικό που έχετε στην κατοχή σας είτε είναι έντυπο είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια του Όρους Παροχής Υπηρεσιών .

3. Αποποίηση ευθύνης

Όλα τα υλικά στην Ιστοσελίδα της Vigil παρέχονται «ως έχουν». Η Vigil δεν παρέχει καμία εγγύηση, μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή, επομένως ακυρώνει όλες τις άλλες εγγυήσεις. Επιπλέον, η Vigil δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον Ιστότοπό της ή με άλλο τρόπο που σχετίζεται με τέτοιο υλικό ή οποιουσδήποτε ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον Ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Η Vigil ή οι προμηθευτές της δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που θα προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού στον ιστότοπο της Vigil, ακόμη και αν η Vigil ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού του ιστότοπου έχει ειδοποιηθεί, προφορικά ή γραπτά, για τη δυνατότητα τέτοια ζημιά. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για τυχαίες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Αναθεωρήσεις και λάθη

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο της Vigil ενδέχεται να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η Vigil δεν θα υποσχεθεί ότι οποιοδήποτε από τα υλικά σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι ακριβές, πλήρες ή επίκαιρο. Η Vigil μπορεί να αλλάξει το υλικό που περιέχεται στον Ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η Vigil δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

6. Σύνδεσμοι

Η Vigil δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον Ιστότοπό της και δεν φέρει ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η παρουσία οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση από την Vigil του ιστότοπου. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

7. Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης Ιστοσελίδας

Η Vigil μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης για τον Ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

8. Το απόρρητό σας

Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας.

9. Ισχύον Δίκαιο

Οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με τον Ιστότοπο της Vigil θα διέπεται από τους νόμους της af χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση νόμων.